sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Turystyki, Komunikowania Społecznego i Doradztwa
Doktorant
Mgr Katarzyna Gabryjończyk
Budynek: 6, pokój: B18
Telefon: (+48) 22 59 34 158
email: katarzyna_kulaga@sggw.pl