sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Finansów
Zakład Finansów Przedsiębiorstw i Rachunkowości
Dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska
Budynek: 7, pokój: 108A
Telefon: (+48) 22 59 34 274
email: justyna_franc_dabrowska@sggw.edu.pl