sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Zarządzania
Dr Konrad Michalski
Budynek: 3, pokój: 112
Telefon: (+48) 22 59 35 603
email: konrad_michalski@sggw.edu.pl