sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Zakład Polityki Gospodarczej
Dr Ewa Ferens
Budynek: 5, pokój: 1
Telefon: (+48) 22 59 34 032
email: ewa_ferens@sggw.edu.pl
Moje CV