sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Turystyki, Komunikowania Społecznego i Doradztwa
Doktorant
Mgr Paweł Dziemdziela
Budynek: 6, pokój: B16
Telefon: (+48)22 59 34 158
email: pawel_dziemdziela@sggw.pl