sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonometrii i Statystyki
Zakład Ekonometrii i Inżynierii Finansowej
Dr hab. Hanna Dudek
Kierownik Zakładu
Budynek: 34, pokój: 3/47
Telefon: (+48) 22 59 37 220
email: hanna_dudek@sggw.edu.pl
Profil w Bazie Wiedzy