sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Zakład Polityki Gospodarczej
Dr hab. Alina Daniłowska
Kierownik Katedry
Budynek: 5, pokój: 18
Telefon: (+48) 22 59 34 039
email: alina_danilowska@sggw.edu.pl
Moje CV