sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonometrii i Statystyki
Zakład Statystyki Matematycznej i Ekonomicznej
Dr Katarzyna Czech
Budynek: 5, pokój: 11
Telefon: (+48) 22 59 34 112
email: katarzyna_czech@sggw.edu.pl
Profil w Bazie Wiedzy