sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Polityki Rozwoju i Marketingu
Zakład Marketingu i Analiz Rynkowych
Dr Joanna Michalik
Budynek: 6, pokój: D34
Telefon: (+48) 22 59 34 053
email: joanna_michalik@sggw.edu.pl
http://www.joanna.chudzian.info
Profil w Bazie Wiedzy