sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonometrii i Statystyki
Zakład Ekonometrii i Inżynierii Finansowej
Dr Mariola Chrzanowska
Budynek: 34, pokój: 3/42B
Telefon: (+48) 22 59 37 255
email: mariola_chrzanowska@sggw.edu.pl
Profil w Bazie Wiedzy