sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Zakład Ekonomiki Produkcji i Usług
Dr Aleksandra Chlebicka
Budynek: 7, pokój: 117C
Telefon: (+48) 22 59 34 239
email: aleksandra_chlebicka@sggw.edu.pl
Moje CV