sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Polityki Rozwoju i Marketingu
Zakład Studiów Regionalnych i Europejskich
Doktorant
Mgr Marcin Chciałowski
Budynek: 6, pokój: A39
Telefon: (+48) 22 59 34 070
email: marcin_chcialowski@sggw.pl
Moje CV