sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Zakład Ekonomii
Dr inż. Mariusz Chądrzyński
Budynek: 5, pokój: 17
Telefon: (+48) 22 59 34 038
email: mariusz_chadrzynski@sggw.edu.pl
Moje CV