sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonometrii i Statystyki
Zakład Statystyki Matematycznej i Ekonomicznej
Mgr Rafal Miśta
Budynek: 34, pokój: 3/42A
Telefon: (+48) 22 59 37 320
email: rafal_mista@sggw.edu.pl