sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu
Doktorant
Mgr Katarzyna Brzychcy
Budynek: 5, pokój: 4
Telefon: (+48) 22 59 34 108
email: katarzyna_brzychcy@sggw.pl