sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Logistyki
Dr Teresa Gądek-Hawlena
Budynek: 3, pokój: 105
Telefon: (+48) 22 59 34 234
email: teresa_gadek-hawlena@sggw.edu.pl
Profil w Bazie Wiedzy