sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Turystyki, Komunikowania Społecznego i Doradztwa
Doktorant
Mgr Ewa Szczucka
email: ewa_szczucka@sggw.edu.pl