sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Finansów
Zakład Finansów Przedsiębiorstw i Rachunkowości
Dr Robert Parzonko
Budynek: 7, pokój: 111
Telefon: (+48) 22 59 34 225
email: robert_parzonko@sggw.edu.pl