sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Turystyki, Komunikowania Społecznego i Doradztwa
Sekretariat
Inż. Urszula Charzewska
Budynek: 6, pokój: 23B
Telefon: (+48) 22 59 34 202
email: urszula_charzewska@sggw.edu.pl