sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Zakład Ekonomiki Produkcji i Usług
Dr inż. Paweł Kraciński
Budynek: 7, pokój: 115B
email: pawel_kracinski@sggw.edu.pl