sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Doktorant
Mgr Kinga Pogodzińska
email: kinga_pogodzinska@sggw.edu.pl