sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Doktorant
Mgr Łukasz Łuniewski
email: lukasz_luniewski@sggw.edu.pl