sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Doktorant
Mgr Wiktor Ignaciuk
email: wiktor_ignaciuk@sggw.edu.pl