sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Zakład Polityki Gospodarczej
Doktorant
Mgr Dawid Bródka
Budynek: 5, pokój: 2
Telefon: (+48) 22 59 34 033
email: dawid_brodka@sggw.pl