sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Doktorant
Mgr Wojciech Ciechanowski
email: wojciech_ciechanowski1@sggw.edu.pl