sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Logistyki
Doktorant
Mgr Paulina Ziółkowska
email: paulina_ziolkowska@sggw.edu.pl