sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Logistyki
Doktorant
Mgr Stanisław Bereziński
email: stanislaw_berezinski@sggw.edu.pl