sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Logistyki
Sekretariat
Mgr inż. Katarzyna Rusiłowicz
Budynek: 3, pokój: 104A
Telefon: (+48) 22 59 34 255
email: katarzyna_rusilowicz@sggw.edu.pl
Profil w Bazie Wiedzy