sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Zarządzania
Dr inż. Agnieszka Tul-Krzyszczuk
email: agnieszka_tul_krzyszczuk@sggw.edu.pl