sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu
Doktorant
Mgr Denys Cherevyk
Budynek: 5, pokój: 6a
Telefon: (+48) 22 59 34 117
email: denys_cherevyk@sggw.edu.pl