sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Finansów
Zakład Finansów Publicznych, Bankowości i Prawa
Dr Juliusz Juszczyk
Budynek: 3, pokój: 6A
Telefon: (+48) 22 59 34 241
email: juliusz_juszczyk@sggw.edu.pl