sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Sekretariat
Mgr Joanna Ratyńska–Jagoda
Budynek: 7, pokój: 103A
Telefon: (+48) 22 59 34 007
email: joanna_ratynska-jagoda@sggw.edu.pl