sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Zakład Ekonomii
Dr Arkadiusz Weremczuk
Budynek: 5, pokój: 7
Telefon: (+48) 22 59 34 035
email: arkadiusz_weremczuk@sggw.edu.pl