sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Finansów
Doktorant
Mgr Katarzyna Brodzikowska
Budynek: 3, pokój: 6
Telefon: (+48) 22 59 342 70
email: katarzyna_brodzikowska@sggw.edu.pl