sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu
Dr Joanna Stefańczyk
Budynek: 5, pokój: 21
Telefon: (+48) 22 59 34 112
email: joanna_stefanczyk1@sggw.edu.pl