sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Zakład Ekonomiki Produkcji i Usług
Doktorant
Mgr Łukasz Podstawka
Budynek: 7, pokój: 12
Telefon: (+48) 22 59 34 209
email: lukasz_podstawka@sggw.pl