sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Zakład Ekonomiki Podmiotów Gospodarczych
Dr Michał Borowy
Budynek: 7, pokój: 110C
Telefon: (+48) 22 59 34 219
email: michal_borowy@sggw.edu.pl