sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Zarządzania
Dr Anna Jasiulewicz
Budynek: 6, pokój: D38
Telefon: (+48) 22 59 34 062
email: anna_jasiulewicz@sggw.edu.pl