sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonometrii i Statystyki
Zakład Ekonometrii i Inżynierii Finansowej
Prof. dr hab. Bolesław Borkowski
Budynek: 34, pokój: 3/48
Telefon: (+48) 22 59 37 230
email: boleslaw_borkowski@sggw.edu.pl
Profil w Bazie Wiedzy