sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonometrii i Statystyki
Zakład Statystyki Matematycznej i Ekonomicznej
Dr Agata Binderman-Dubik
Budynek: 34, pokój: 3/44A
email: agata_binderman@sggw.edu.pl
Profil w Bazie Wiedzy