sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Polityki Rozwoju i Marketingu
Zakład Studiów Regionalnych i Europejskich
Dr inż. Agnieszka Biernat-Jarka
Budynek: 6, pokój: D39
Telefon: (+48) 22 59 34 071
email: biernat-jarka.agnieszka@wp.pl