sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Finansów
Zakład Finansów Przedsiębiorstw i Rachunkowości
Dr Joanna Bereżnicka
Budynek: 7, pokój: 14
Telefon: (+48) 22 59 34 214
email: joanna_bereznicka@sggw.edu.pl
Moje CV