sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonometrii i Statystyki
Zakład Statystyki Matematycznej i Ekonomicznej
Dr Marek Kociński
Budynek: 34, pokój: 3/48
email: marek_kocinski@sggw.edu.pl
Profil w Bazie Wiedzy