sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Zakład Statystyki Matematycznej
Dr Marek Kociński
Budynek: 34, pokój:
email: marek_kocinski@sggw.edu.pl