sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonometrii i Statystyki
Sekretariat
Mgr Magdalena Magnuszewska
Budynek: 34, pokój: 3/41
Telefon: (+48) 22 59 37 222
email: magdalena_magnuszewska@sggw.edu.pl
Profil w Bazie Wiedzy