sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu
Mgr Teresa Sawicka
Budynek: 5, pokój: 25
Telefon: (+48) 22 59 34 103
email: teresa_sawicka@sggw.edu.pl