sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Polityki Rozwoju i Marketingu
Sekretariat
Inż. Jolanta Petrykowska
Budynek: 6, pokój: A37
Telefon: (+48) 22 59 34 060
email: jolanta_petrykowska@sggw.edu.pl