sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Finansów
Mgr Aleksandra Chojnowska
Budynek: 7, pokój: 108
Telefon: (+48) 22 59 34 250
email: aleksandra_chojnowska@sggw.edu.pl