sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Sekretariat
Mgr inż. Anna Ruchniewicz
Budynek: 7, pokój: 112
Telefon: (+48) 22 59 34 211
email: anna_ruchniewicz@sggw.edu.pl