sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Sekretariat
Mgr Maria Pluta
Budynek: 7, pokój: 103
Telefon: (+48) 22 59 34 007
email: maria_pluta@sggw.edu.pl