sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Sekretariat
Mgr Anna Pajewska
(urlop)
Budynek: 7, pokój: 103A
Telefon: (+48) 22 59 34 007
email: anna_pajewska@sggw.edu.pl